Grundorganisation bildad

Nyliberalismens årtionden är slut. Den sjätte augusti, efter decennier av slummer, återbildades så äntligen en grundorganisation av Sveriges Kommunistiska Parti i Örebro. Tidigare har vi baserat vår örebroverksamhet utifrån ett centralt medlemskap, men har som på så många andra orter på sistone, kunnat ta steget över till att bilda en egen lokalorganisation.

Detta innebär att vi nu har bättre möjligheter att bedriva verksamhet där vi bor, studerar och arbetar. Vi kan nu välja in medlemmar och enklare hantera avdelningens ekonomi. Under det konstituerande mötet valdes en interimstyrelse som sitter fram till första årsmötet planerat till januari 2017.

Verksamheten är under utformning, men planeras för närvarande bestå av månatliga studietillfällen i kombination med utåtriktad aktivitet anpassad till Örebros specifika förhållanden.

Manifestation mot Värdlandsavtalet den 21/5

Photo-2016-05-21-16-08-07_4416
Den 21/5 hölls en stor manifestation mot NATO och värdlandsavtalet på Sergels torg i Stockholm. SKP Örebro fanns på plats i samband med distriktets studiekonferens samma helg.

Talare var bland annat tidigare försvarsministern Thage G Peterson, fredsaktivisten Maj-Britt Theorin, skådespelaren Sven Wollter och Mario Sousa från Kommunistiska partiet. Manifestationen som arrangerades av Aktionsgruppen Nej till NATO samlade runt 2 000 personer och bedöms ha varit en av de största mot NATO i Sverige någonsin, möjligtvis med undantag av demonstrationen mot krigspaktens närvaro i Göteborgs hamn i samband med övningen Noble Mariner 2007.

Trots det relativt höga deltagarantalet var det egentligen en ganska begränsad uppslutning som är talande för den svenska fredsrörelsens svåra underläge gentemot de starka krafter som gång på gång, medvetet eller inte, för folken in i krigen och stegvis samtidigt nu också för atomklockan närmare tolv.

Framförallt märktes frånvaron, annat än undantagsvis, som så många gånger tidigare i vårt arbete, av officiella representanter för det som i vardagligt tal avses med etablerad vänster.

Photo-2016-05-21-15-38-23_4412

Värdlandsavtalet ratificerades så av riksdagen den 25e maj. I Finland hade man krävt förbehåll som innebar ett förbud för införsel av kärnvapen, vilket saknas i det svenska avtalet. Nu är enda hindret för stationering av kärnvapenbärande NATO-trupp, och användningen av svensk mark för angreppskrig på tredje land en smärre formalitet och den, åtminstone på pappret, svenska neutraliteten och 200-åriga freden, som bortblåst.

Samtidigt förstår vi kommunister att vi inte gjort tillräckligt för att bryta det privata och statliga informationsmonopolet, och dess välorganiserade desinformation som slugt maskeras under allmänna varningar om påstådd “rysk propaganda” – som om någon sådan skulle rymmas i ett flöde som annars domineras av hyllningar till Obama och hans åtta år som frontfigur för det US-amerikanska kapitalet.

Stora delar av allmänheten hålls i okunskap som förutsättning för liberalernas samhällsbygge, och det allvarliga läget för freden är i det stora okänt. Det är en kamp, som definitionsmässigt, är och måste vara i stark uppförsbacke, men den går oförtröttligt vidare, och vår rörelse har stärkts och stärks fortsatt genom arbete.

Klart är att Sverige behöver fler kommunister, tveka inte att gå med i Sveriges Kommunistiska Parti, för att bidra till arbetet mot det system som lagbundet alstrar krig, och för det som ger den människovärdiga och varaktiga freden!

Inte en man, inte en kvinna, inte en krona till imperialismens krig!

Nej till NATO!

 

Nej till NATO – Bekämpa imperialismen!

Om-NATO-och-SKP-sidan-1 Om-NATO-och-SKP-sidan-2

 

Från distriktskonferensen

Distriktskonferensen genomfördes som planerat söndagen den 24e April, med fokus på utvecklingen av studiearbetet samt verksamhetens fortsatta organisation och planering.

I väntan på att alla deltagare skulle anlända till ett kylslaget Örebro inleddes en flygbladsaktion mot värdlandsavtalet och NATO. Söndagsmorgonen till trots kom ett hundratal flygblad att delas ut och diskussion med ett antal intresserade förbipasserande inleddes.

Klart är att våra lokalorganisationer har stort utrymme att växa och att vi måste organisera och engagera fler som t ex just nu är partilösa. Allt för att stärka kampen för våra gemensamma intressen.

 

Segerdagen 8-9 maj

Den 8-9 maj firas Segerdagen runt om i landet

SKP i Stockholm medarrangerar firandet vid Slussen. Välkommen att delta där nu på söndag den 8e maj, mellan 14 och 15.30. Det blir både tal och musik.

Distriktskonferens i Örebro i April

Aktionsgruppens aktiviteter fortsätter som tidigare, men som del i partiets egen kampanj mot NATO kommer partiets örebroavdelning också finnas på plats på Stortorget söndagen den 24e april, preliminärt från klockan 10:00 och några timmar framåt. Välkommen att delta!

Senare under dagen håller det mellansvenska distriktet, där Örebro ingår, konferens. Vid sidan om både lokala och nationella frågor kommer gäster, sympatisörer och partimedlemmar bland annat diskutera och utbyta erfarenheter kring hur distriktets studiearbete kan utvecklas.

Fullsatt när Schyman talade

Schyman på Bio Roxy

Schyman på Bio Roxy

 

Den 13e februari höll Gudrun Schyman ett mycket intresseväckande tal om varför Sverige ska säga nej till NATO och värdlandsavtalet, inför ett näst intill fullsatt Bio Roxy. Åhörare fick möjlighet att ställa frågor och diskuterade krigens orsaker samt säkerhetsläget här i Norden.

I samband med talet informerade Aktionsgruppen om den pågående studiecirkeln på temat alliansfrihet, delade ut information och knöt många nya kontakter.

Nästa talare blir Maj-Britt Theorin, som kommer till ABF Fredsgatan 18, tisdagen den 8 mars kl 18:00 (Obs!) . Talet kommer handla om Sveriges väg till Nato, samt vilka konsekvenser ett medlemskap får.

Aktionsgruppen Nej till NATO hälsar alla välkomna!

Viktiga datum och fortsatta aktiviteter

SKP Örebro

En ny distriktsstyrelse konstituerades i Västerås den 24 januari, I denna finns Örebro representerat. Nytt för i år är att partiets nystartade lokalorganisation i Uppsala ingår. Kika gärna på deras hemsida SKP Uppsala .

Torgmöten

Flygbladsutdelning sker fortsättningsvis varje lördag på Stortorget, i höjd med Köpmannagatan, från 12:30 och framåt beroende på väderlek. En rad olika organisationer och sympatisörer deltar. Varmt välkomna att dela ut flygblad med oss. Materiel finns att tillgå på plats!

Offentliga möten

När det gäller offentliga möten, är Gudrun Schyman först ut att tala om skäl att säga nej till Nato på Bio Roxy den 13/2 kl. 11:30-13:30.

Den tionde mars talar Maj-Britt Theorin om värdlandsavtalet mellan kl. 18-20. Mer information kommer.

Studiecirkel

En studiecirkel på temat alliansfrihet går av stapeln den första februari, mellan 18-20 i ABFs nya lokaler på Fredsgatan 18. Inga förkunskaper krävs. Alla är välkomna!

Studiecirkeln ‘Bevara Alliansfriheten’

Aktionsgruppens aktiviteter under vintern

Nej till NATO, ja till fred!

 

Under ett möte med aktionsgruppen den 8e december beslutades att en studiecirkel ”Bevara alliansfriheten” kommer att startas. Inledande seminarium planeras till månadsskiftet januari-februari och kommer att fortsätta så, med möten varannan vecka.

Nu på lördag den 12e december har vi flygbladsutdelning och namninsamling gemensamt med aktionsgruppen. Aktionen äger rum på Stortorget mellan 12.30-14.30.

I januari planeras denna typ av aktion ske regelbundet, inledningsvis varje lördag.

Den 13e februari äger ett offentligt seminarium rum på Bio Roxy. Aktionsgruppen har bjudit in Gudrun Schyman för diskussion.

Fler offentliga seminarier med andra talare planeras.

Lokalt Nätverk mot NATO bildat

Ett lokalt nätverk mot NATO bildades under mötet den 3e november. De ingående organisationerna har beslutat att hålla regelbundna utåtriktade aktiviteter, såväl som studieverksamhet. Mer information om detta kommer. Gruppen finns också på Facebook.