Bildande av ett lokalt nätverk mot NATO

Alla Örebros neutralitets- och fredsvänner bjuds in till uppstartsmötet för bildandet av lokalgruppen i nätverket Nej till NATO. Mötet äger rum i de nya ABF-lokalerna på Fredsgatan 18, tisdagen den 3e november kl. 18:00. Fika serveras.

Om aktionsgruppen Nej till NATO:

Nätverket Nej till NATO byggs upp av många enskilda personer och organisationer, som oroas av den ökande krigshetsen i världen och den oroväckande bristen på diplomatiska lösningar. Syftet är att skapa en plattform för samarbete mellan olika organisationer, föreningar och enskilda för att värna fred och Sveriges alliansfrihet.

Nu till sommaren 2016 är planen att ett värdlandsavtal med NATO skall godkännas av Sveriges riksdag. Värdlandsavtalet innebär bland annat att NATO fritt får stationera ut trupper på svensk mark, inklusive kärnvapen.

Som Natomotståndare har vi uppgiften att mobilisera och engagera Örebro i denna fråga. Målet är att hålla regelbundna torgmöten, debatter och andra utåtriktade aktiviteter för att informera och bilda opinion.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna en kommentar

Next ArticleLokalt Nätverk mot NATO bildat