Fullsatt när Schyman talade

Schyman på Bio Roxy

Schyman på Bio Roxy

 

Den 13e februari höll Gudrun Schyman ett mycket intresseväckande tal om varför Sverige ska säga nej till NATO och värdlandsavtalet, inför ett näst intill fullsatt Bio Roxy. Åhörare fick möjlighet att ställa frågor och diskuterade krigens orsaker samt säkerhetsläget här i Norden.

I samband med talet informerade Aktionsgruppen om den pågående studiecirkeln på temat alliansfrihet, delade ut information och knöt många nya kontakter.

Nästa talare blir Maj-Britt Theorin, som kommer till ABF Fredsgatan 18, tisdagen den 8 mars kl 18:00 (Obs!) . Talet kommer handla om Sveriges väg till Nato, samt vilka konsekvenser ett medlemskap får.

Aktionsgruppen Nej till NATO hälsar alla välkomna!

Lämna en kommentar

Next ArticleDistriktskonferens i Örebro i April