Distriktskonferens i Örebro i April

Aktionsgruppens aktiviteter fortsätter som tidigare, men som del i partiets egen kampanj mot NATO kommer partiets örebroavdelning också finnas på plats på Stortorget söndagen den 24e april, preliminärt från klockan 10:00 och några timmar framåt. Välkommen att delta!

Senare under dagen håller det mellansvenska distriktet, där Örebro ingår, konferens. Vid sidan om både lokala och nationella frågor kommer gäster, sympatisörer och partimedlemmar bland annat diskutera och utbyta erfarenheter kring hur distriktets studiearbete kan utvecklas.

Lämna en kommentar

Next ArticleSegerdagen 8-9 maj