Från distriktskonferensen

Distriktskonferensen genomfördes som planerat söndagen den 24e April, med fokus på utvecklingen av studiearbetet samt verksamhetens fortsatta organisation och planering.

I väntan på att alla deltagare skulle anlända till ett kylslaget Örebro inleddes en flygbladsaktion mot värdlandsavtalet och NATO. Söndagsmorgonen till trots kom ett hundratal flygblad att delas ut och diskussion med ett antal intresserade förbipasserande inleddes.

Klart är att våra lokalorganisationer har stort utrymme att växa och att vi måste organisera och engagera fler som t ex just nu är partilösa. Allt för att stärka kampen för våra gemensamma intressen.

 

Lämna en kommentar

Next ArticleManifestation mot Värdlandsavtalet den 21/5