Manifestation mot Värdlandsavtalet den 21/5

Photo-2016-05-21-16-08-07_4416
Den 21/5 hölls en stor manifestation mot NATO och värdlandsavtalet på Sergels torg i Stockholm. SKP Örebro fanns på plats i samband med distriktets studiekonferens samma helg.

Talare var bland annat tidigare försvarsministern Thage G Peterson, fredsaktivisten Maj-Britt Theorin, skådespelaren Sven Wollter och Mario Sousa från Kommunistiska partiet. Manifestationen som arrangerades av Aktionsgruppen Nej till NATO samlade runt 2 000 personer och bedöms ha varit en av de största mot NATO i Sverige någonsin, möjligtvis med undantag av demonstrationen mot krigspaktens närvaro i Göteborgs hamn i samband med övningen Noble Mariner 2007.

Trots det relativt höga deltagarantalet var det egentligen en ganska begränsad uppslutning som är talande för den svenska fredsrörelsens svåra underläge gentemot de starka krafter som gång på gång, medvetet eller inte, för folken in i krigen och stegvis samtidigt nu också för atomklockan närmare tolv.

Framförallt märktes frånvaron, annat än undantagsvis, som så många gånger tidigare i vårt arbete, av officiella representanter för det som i vardagligt tal avses med etablerad vänster.

Photo-2016-05-21-15-38-23_4412

Värdlandsavtalet ratificerades så av riksdagen den 25e maj. I Finland hade man krävt förbehåll som innebar ett förbud för införsel av kärnvapen, vilket saknas i det svenska avtalet. Nu är enda hindret för stationering av kärnvapenbärande NATO-trupp, och användningen av svensk mark för angreppskrig på tredje land en smärre formalitet och den, åtminstone på pappret, svenska neutraliteten och 200-åriga freden, som bortblåst.

Samtidigt förstår vi kommunister att vi inte gjort tillräckligt för att bryta det privata och statliga informationsmonopolet, och dess välorganiserade desinformation som slugt maskeras under allmänna varningar om påstådd “rysk propaganda” – som om någon sådan skulle rymmas i ett flöde som annars domineras av hyllningar till Obama och hans åtta år som frontfigur för det US-amerikanska kapitalet.

Stora delar av allmänheten hålls i okunskap som förutsättning för liberalernas samhällsbygge, och det allvarliga läget för freden är i det stora okänt. Det är en kamp, som definitionsmässigt, är och måste vara i stark uppförsbacke, men den går oförtröttligt vidare, och vår rörelse har stärkts och stärks fortsatt genom arbete.

Klart är att Sverige behöver fler kommunister, tveka inte att gå med i Sveriges Kommunistiska Parti, för att bidra till arbetet mot det system som lagbundet alstrar krig, och för det som ger den människovärdiga och varaktiga freden!

Inte en man, inte en kvinna, inte en krona till imperialismens krig!

Nej till NATO!

 

Nej till NATO – Bekämpa imperialismen!

Om-NATO-och-SKP-sidan-1 Om-NATO-och-SKP-sidan-2

 

Lämna en kommentar

Next ArticleGrundorganisation bildad