Om

SKP är Sveriges Kommunistiska Parti och har som mål att skapa ett socialistiskt samhälle.

Ett samhälle styrt av folkets behov och inte av privata vinstintressen.

Ett samhälle präglat av jämlikhet, gemenskap och solidaritet, både inom och utom landet.

Nyckeln till denna förändring i folkflertalets intresse ligger i ändrade ägarförhållanden. Landets grundläggande produktionssystem och den finansiella sektorn, banker och försäkringsbolag måste bli folkets gemensamma egendom och underställas demokratiskt valda ledningar.

Produktionens vinster måste användas för att bygga en stark och solidarisk offentlig service. Ett sådant samhälle kallas socialism. Socialismen är motsatsen till den imperialistiska diktatur som i dag präglar världen. Kommunisternas mål är det klasslösa samhället, vars huvudprincip sammanfattas i sentensen ”av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov”.

Du kan läsa mer om SKP på vår nationella hemsida – www.skp.se.

 

Partiet i Örebro

SKP Örebro är förhållandevis nystartat och verksamt sedan mitten av 2014.

 

Partiet internationellt

På europeisk nivå deltar partiet i det Kommunistiska Initiativet.

initiative_logo_full.png_1474052594