Bildande av ett lokalt nätverk mot NATO

Alla Örebros neutralitets- och fredsvänner bjuds in till uppstartsmötet för bildandet av lokalgruppen i nätverket Nej till NATO. Mötet äger rum i de nya ABF-lokalerna på Fredsgatan 18, tisdagen den 3e november kl. 18:00. Fika serveras.

Om aktionsgruppen Nej till NATO:

Nätverket Nej till NATO byggs upp av många enskilda personer och organisationer, som oroas av den ökande krigshetsen i världen och den oroväckande bristen på diplomatiska lösningar. Syftet är att skapa en plattform för samarbete mellan olika organisationer, föreningar och enskilda för att värna fred och Sveriges alliansfrihet.

Nu till sommaren 2016 är planen att ett värdlandsavtal med NATO skall godkännas av Sveriges riksdag. Värdlandsavtalet innebär bland annat att NATO fritt får stationera ut trupper på svensk mark, inklusive kärnvapen.

Som Natomotståndare har vi uppgiften att mobilisera och engagera Örebro i denna fråga. Målet är att hålla regelbundna torgmöten, debatter och andra utåtriktade aktiviteter för att informera och bilda opinion.

Torgmöte den 24:e Oktober (uppdaterat)

Lördagen den 24e oktober ansluter vi oss till aktionsgruppen “Nej till NATOs” torgmöte. Evenemanget äger rum på Stortorget och beräknas pågå mellan 12:30 och 14:00. Välkomna!

Uppdatering: Vi möts 12:30 på torget, men kommer att, som det ser ut nu, eventuellt gå vidare för att preliminärt bilda en bred lokalgrupp mot NATO med alla som är intresserade av att delta i det arbetet.

Flygbladsutdelning och Bokbord

20150905_125246 IMG_4080IMG_4084 IMG_4077

Lördagen den femte september trotsade både vi och intresserade örebroare de nyckfulla vädergudarna och höll det planerade torgmötet. Nästan alla flygblad som tryckts upp för detta tillfälle som del i partiets Nej till NATO-kampanj gick åt och ett inte oansenligt antal signaturer mot det så kallade värdlandsavtalet samlades in för aktionsgruppen Nej till NATOs räkning. Missade du möjligheten att skriva på då, går det utmärkt att klicka på länken och läsa på om/signera uppropet online.

Som första utåtriktade partiaktivitet sedan starten här i Örebro har aktionen gått över förväntan, trots taskig väderlek, och det har varit mycket trevligt att se engagemanget och den uppslutning mot NATO som finns här.

Om du missade bokbordet eller väntade med att köpa något där, finns ett urval på bokförlaget FRAM’s hemsida. Skulle titeln saknas där, går det även bra att beställa direkt hos partiet centralt.

Stort tack till alla som hjälpt till och tveka inte ta kontakt med oss om du är intresserad av vad vi gör och av vårt parti. Sverige behöver fler kommunister!

Torgmöte den 5:e September

Sedan mitten av 2014 finns i Örebro en nystartad avdelning av Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) som ingår i partiets mellansvenska distrikt.

Lördagen den 5:e september kommer vi att hålla ett torgmöte på Stortorget i närheten av Engelbrektstatyn (i höjd med Kungsgatan). Samtidigt med detta kommer det finnas möjlighet att ta del av vårt bokbord. Tider är beroende av väderlek, men vi räknar med att finnas på plats från 11:00 till 13:00 (uppdaterade!) som senast. Alla är välkomna!