100 % klasskamp

Torgmöte den 24:e Oktober (uppdaterat)

Torgmöte den 24:e Oktober (uppdaterat)

Lördagen den 24e oktober ansluter vi oss till aktionsgruppen “Nej till NATOs” torgmöte. Evenemanget äger rum på Stortorget och beräknas pågå mellan 12:30 och 14:00. Välkomna! Uppdatering: Vi möts 12:30 på torget, men kommer...

Flygbladsutdelning och Bokbord

Flygbladsutdelning och Bokbord

Lördagen den femte september trotsade både vi och intresserade örebroare de nyckfulla vädergudarna och höll det planerade torgmötet. Nästan alla flygblad som tryckts upp för detta tillfälle som del i partiets Nej till NATO-kampanj...

Torgmöte den 5:e September

Torgmöte den 5:e September

Sedan mitten av 2014 finns i Örebro en nystartad avdelning av Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) som ingår i partiets mellansvenska distrikt. Lördagen den 5:e september kommer vi att hålla ett torgmöte på Stortorget i...